vineri, 31 octombrie 2014

Pentru putin amuzament

Salariul colonial

O temă pe care nu o discută niciun candidat: Salariul COLONIAL

colonialismUn conducător de metrou în România ia în mână vreo 350 euro. Aflat la pupitrul aceleiaşi rame de metrou, un coleg de-al său din Vestul sau Nordul Europei – peste 3000 euro! Cu ce se pot diferenţia cei doi spre a se justifica o asemenea discrepanţă de circa 8 ori în salarizare?! Să fie mai productiv colegul occidental decât cel român?! Imposibil! Fac acelaşi lucru! Ba, colegul român este mai „productiv”, căci merge singur la pupitru, în timp ce la conducerea unei rame de metrou din Occident se află întotdeauna doi conducători, din simple motive de siguranţă! Să admitem că societatea de metrou din Occident este mai bine organizată şi mai ales mai înzestrată financiar întrucât transportă, pe bază de bilet corespunzător, oameni mai înstăriţi şi nu sărăntocii din România. Mai că ar ieşi justificată o diferenţă, dar una de 8-10 ori nicidecum!
Să ne mutăm cu ilustrările şi comparaţiile în alte domenii. Cei aproximativ 350 euro reprezintă de fapt şi câştigul unui muncitor din industria de construcţii auto sau de componente auto din România, industrie deţinută în totalitate de occidentali şi care lucrează integral cu tehnologia şi în organizarea de la ei de acasă! Câştigul corespondent în Occident este 2500-2800 euro! Problema de a fi mai puţin productivi muncitorii români iarăşi cade! Admiţând că ambientul economic general este mai prost în România, o justificare pentru salarii mai mici aici există, dar nu de 7-8 ori!
În sfârşit, să ne raportăm la nivel economic de ansamblu. Cei aproximativ 350 euro reprezintă, una peste alta, şi salariul mediu net în România actuală, de 8-10 ori mai mic decât în ţările occidentale! De unde această diferenţă uriaşă? Dacă ne luăm după dl Isărescu, de departe cel mai vajnic justificator din România al acestei situaţii discrepante, explicaţia se află în nivelul productivităţii sociale a muncii, considerat cel care condiţionează şi trebuie să condiţioneze nivelul salariilor într-o economie. Domnia sa nu scapă vreo ocazie de a sublinia necesitatea acestei conexiuni. Mai mult, toţi colaboratorii apropiaţi ai domniei sale sunt îndemnaţi a accentua asupra acestei conexiuni, astfel încât, în mod curios dar nu întâmplător, BNR devenind bastionul promovării salariilor mici în România, desigur în vederea „stabilităţii financiare şi economice a ţării”, stabilitate care seamănă foarte mult cu nemişcarea sau, de ce n-am spune-o deschis, cu moartea în subdezvoltare!
Grila dlui Isărescu nu are nicio relevanţă explicativă în cazul discrepanţei salariale a conducătorilor de metrou şi are chiar una pur şi simplu caraghioasă în cazul firmelor străine, care ar plăti de 8-10 ori mai puţin decât în ţările de origine salariaţii din unităţile lor din România pentru că, vezi Doamne, nu reuşesc să realizeze aici un nivel similar de productivitate a muncii, nemaiînţelegându-se de ce atunci mai investesc pe la faţa locului! Evident, la nivel naţional, lucrurile se schimbă, intrând în calcul productivitatea socială indubitabil mai slabă din sectorul românesc al economiei. De Ilie Serbanescu – Jurnalul National

miercuri, 29 octombrie 2014

Ciorna


MissProfil de Miss: Erastia Peretz – Miss România 1931


Erastia Peretz - scriitori interbelici
Erastia Peretz
Miss România 1931
Urmează să creionam profilul unei Miss România din perioada interbelică. Un cu totul alt tip de profil decât cel cu care suntem obişnuiţi astăzi. Asta pentru că în anii romantici ai concursurilor de miss frumuseţea spiritului conta la fel de mult cu cea a trupului. Sau poate că era mai importantă… Probabil şi pentru că în juriile unor astfel de competiţii îşi aveau locul personalităţi importante ale epocii interbelice: scriitori, sculptori, profesori universitari. Să nu uităm nici de oamenii de presă ai vremii – organizatori ai acestor concursuri – care nu scriau neapărat despre senzaţionalul din biografia frumoaselor vremii.
Au mai apărut pe blog articole despre concursurile de frumuseţe din România secolului trecut (1912: Frumuseţe şi ritmuri de fanfară în Parcul Oteteleşanu sau 1929- Primul concurs Miss România şi credeam ca am închis oarecum subiectul. Mi-a atras însă atenţia un reportaj despre Miss România 1931 – aşa că vă voi povesti câte ceva despre ea:

PERSONALITATEA  ALESEI

Domnişoara Erastia Peretz, “Tia”, după cum îi spun cei din familie, a împlinit vârsta de 17 ani, termină acum ultima clasa de liceu şi urmează să dea bacalaureatul, pentru a intra în Universitate. Blondă, cu ochii verzi şi talia înaltă, tânăra aleasă răspândeşte în jurul ei un farmec deosebit, farmecul simplicităţii, al modestiei, îmbinat cu partumul suav al unei tinereţi sclipitoare, de voioşie.”


ÎNDRĂGOSTITĂ  DE NATURĂ

Erastia Peretz - scriitori interbelici
Erastia Peretz
în "Realitatea ilustrată"
Miss România 1931 şi-a trăit copilăria în mijlocul naturii, într’o comună de lângă Iaşi, unde familia Peretz poseda un conac. Zilnic se pierdea printre valurile înalte de grâne verzi sau coapte, printre mările de maci sau prin livezile umbrite de pomii plini de roadă. Şi această natură, i s'a implantat adânc în suflet, Erastia Peretz  păstrând în toate gesturile şi acţiunile ei, acea simplicitate, acea naturaleţe proprie sufletelor mari, descătuşate de dogmele sufocante ale convenţionalismului.
Un intim al casei povesteşte următoarea întâmplare nostimă, petrecută pe vremea când “Tia" avea numai 4 ani şi când părinţii se obişnuiseră cu lipsurile ei de câte o oră-două de acasă. 
Dar într’o zi trecuse vremea prânzului şi micuţa încă nu se întorsese. Toată familia pornise în căutarea ei. Într’un târziu, când soarele pornise spre apus, au găsit-o pe prispa unui gospodar, între alte patru femei, torcând cu cea mai desăvârşită seriozitate - ca o autentică ţărancă - dintr'un fuior de lână înfipt în caer şi scurgând firul subţire şi bine răsucit, pe fus.”

LITERATA

Erastia Peretz - scriitori interbelici
Erastia Peretz
coperta volumului de proză
publicat în anul 1933
Nici până astăzi nu s'a despărţit de această mare prietenă a ei, natura, care i se oglindeşte în ochi, în gesturi şi în vorbe. Şi am mai descoperit-o undeva.
Întâmplător, am găsit pe birou un caiet de versuri, slove mărunte, de maşină, versuri de toate dimensiunile, aranjate în strofe, montate în pagini curate  şi fixate într'o legătură de piele.
Mi s'a părut la început că este o colecţie de versuri din cei mai străluciţi autori ai noştri. Într’adevăr, sentimentalismul lui Eminescu, dragostea de glie a lui Coşbuc, severitatea ritmicei lui Vlahuţă si splendoarea versurilor nestemate ale lui Macedonsky, şi-au dat întâlnire în versurile Erastiei Peretz, formând un stil nou, plin de soare şi de scânteieri metalice, concentrate de oglindirea poate prea matură pentru vârsta autoarei.
Am citit câteva din ele. Şi versurile curg lin, ca murmurul unui pârâiaş, ce se strecoară printre pietrele care îi aţin cursul. 0 inspiraţie fenomenală şi totul natural, atât de natural încât îţi face impresia că trăieşti în lumea romantică
a speranţelor, a dorinţelor, a frumosului nemărginit.
În afară de versuri, “Miss România" a scris două romane, care vor fi date în curând.”

POLIGLOTA  ŞI MUZICANTA

Domnişoara Erastia Peretz, vorbeşte la perfecţie franceza, engleza şi germana şi unul din romanele ei este scris în franţuzeşte şi va fi editat în foarte scurtă vreme de o mare casă din capitala Franţei.
Când e emoţionata ”Tia" se aşează la pianul din salonul somptuos şi degetele ei alunecă uşoare, ca un sbor de libelulă, peste clapele de fildeş, pierdute într’o sonată de Chopin sau într'un lied de Schubert, autori de care este îndrăgostită.
Când dorul infinitului i se strecoară în suflet, “Tia" se acompaniază şi vocea ei are reflexe de argint care unduiesc în semiobscuritatea încăperii. Iar când tinereţea îşi manifestă drepturile, “Tia" cântă chansonete italieneşti sau romanţe pasionate, acompaniindu-se la ghitară.”

“TIA" ÎN INTIMITATE

Erastia Peretz - scriitori interbelici
Miss România 1931
în costum naţional
S'a cam lăsat aşteptată. Venea de la şcoală. 0 emoţie îndreptăţită îi îmbujora obrajii când auzi vestea alegerii. Dar s'a stăpânit. Spiritele mari sunt totdeauna stăpâne pe situaţie. Şi calmă, s'a aşezat la biroul din bibliotecă.
- Vrei să mă'ntrebi ceva? N'aş avea ce-ţi răspunde. Mă simt oarecum emoţionată, după vestea pe care am primit-o. Şi pe urmă, ce-aş putea să-ţi spun eu, care am împlinit abia 17 ani. Crede-mă te rog, jocurile copilăriei şi studiile nu mi-au mai dat timpul să reţin amintiri. Totuşi văd ca prin vis spectacolele de mare montare de la Teatrul Naţional, unde tatăl meu era director. Mai ales îmi amintesc minunatele versuri din piesele lui importante “Mila Iacşici" şi “Bimbaşa Sava" din care ştiam pasagii întregi “pe de rost".
Domnişoara Peretz scoase din bibliotecă două cărţi, legate în piele maron.
Locul II la concursul
Miss România 1931
d-ra Elena Mischiu
- Iată poeţii mei favoriti: Baudelaire şi Verlaine. Ei îmi sunt cei mai buni prieteni, după părinţi. Cu ei mă'nţeleg cel mai bine. Prieteni sinceri şi tăcuţi. Lor le poţi spune tot ce ai pe suflet, fără riscul ca mărturisirea ta să fie contrazisă sau comentată. Pe de altă parte, bieţii mei amici nu mă obligă să mă entuziasmez pentru sentimentele sau sfaturile lor.
- Ce-ai de gând, duduie, pentru mai târziu ?
- Uite, după ce termin bacalaureatul, voi studia literele, pentru a mă dedica fie profesoratului, fie literaturei. Dar ce văd, caietul meu de versuri pe masă? Cine ţi la dat? - şi o roşaţă subită îi coloră din nou obrajii. Ai citit ceva din el? Să ştii că nu sunt decât câteva încencări, fără prea mari pretenţii. De altfel am prea puţin timp pentru versuri. M'am ocupat mai mult cu proza şi cei care au citit pasagii din romanele mele, mi-au spus că... ei bine.... da.., mi-au spus că sunt destul de bune. Dar să nu crezi, te rog, că-mi fac un titlu de glorie din asta (…) ".
Erastia Peretz - scriitori interbelici
Erastia Peretz
publicată în
Revista
 Fundaţiilor Regale
Planurile frumoasei ieşence aveau să devină realitate în foarte scurt timp. Începând din anul 1932 publică versuri şi proză scurtă în reviste literare importante ale epocii cum ar fi  “Curierul”, “Linia nouă” sau “Revista Fundaţiilor Regale”. Debutează cu volumul de proză scurtă “Îmi placi !...”  în anul 1933 (la doar 19 ani). În anul 1934 îi apare volumul “Ceai dansant”. În perioada postbelică publică două volume de versuri: “Primăvara pustie” (1945) şi “Stele căzătoare” (1946).
Sursa: articolul “Miss România 1931” – din „Realitatea ilustrată” – numărul din 11 iunie 1931 – citit din colecţia Bibliotecii Digitale a Bucureştilor.
deieri-deazi.blogspot.com

Vor raspunde ?

Vor răspunde naţionaliştii români chemării paramilitarilor proruşi din Donbas?

rebel donetkMă aşteptam ca paramilitarii proruşi din Republica Populară Doneţk să-i cheme la luptă pentru Ortodoxie pe naţionaliştii români. Deja în Donbas, de circa un an de zile luptă voluntari francezi, nemţi, unguri şi, mai ales, sârbi. Nu trebuie să uităm cum astă vară Aleksandr Zaharcenko, premierul RPD, a declarat că doi români luptă alături de fraţii lor ruşi ortodocşi împotriva regimului pro-occidental şi ateu de la Kiev.
Scrisoarea naţionaliştilor ruşi către patrioţii români are o valoare istorică prin rememorarea trecutului de jertfă pentru o Europă creştină a martirilor legionari Moţa şi Marin căzuţi în lupta împotriva bolşevismului şi anarhismului la Majadahonda, în ianuarie 1937. Este evident că la Doneţk şi Slaviannk s-a creat o armată inter-naţionalistă ce luptă pentru tradiţia unei Europe creştine şi împotriva ateismului, globalismului, propagandei gay şi islamismului. “Începeţi propaganda în România şi Republica Moldova pentru recunoaşterea independenţei Transnistriei, Găgăuziei, dar şi a republicilor Doneţsk şi Lugansk. Aveţi în minte faptul că Republica Moldova s-ar putea foarte uşor uni cu România, fără Transnistria şi Găgăuzia. Astfel am putea rezolva pe cale amiabilă o problemă teritorială. Legionarii români Ion Moţa şi Vasile Marin s-au jertfit pentru un ideal pe pământ spaniol, dar au devenit eroi şi în România!La fel astăzi, sub steagul Republicii Populare Doneţsk, care îl are înfăţişat pe Arhanghelul Mihail, s-au raliat voluntari naţionalişti nu numai din Rusia, ci şi din Ungaria, Serbia, Polonia, Spania, Franţa şi alte state. Veniţi în rândurile noastre pentru a lupta pentru un crez comun şi pentru interesul României. Noii legionari ar putea astfel să câştige experienţă de luptă.”
Scrisoarea e semnată nefericit de naţionaliştii ruşi: “Mişcarea Imperială Rusă”, care are conotaţii mentale negative în conştiinţa popoarelor din ţările vecine Rusiei: Polonia, Ţările Baltice şi România. Cred că această scrisoare nu va avea reverberaţii semnificative în conştiinţele naţionaliştilor români din mai multe motive. În România există o puternică fobie faţă de Rusia imperială şi memoria ocupaţiei sovietice e încă vie, cu tot cortegiul de crime, lagăre, privaţiuni şi umilinţe. Deşi bolşevismul a fost un fenomen european anti-creştin, multinaţional, de care şi Rusia creştină a suferit din plin, multe popoare văd principalul vinovat în poporul rus. Şi poporul rus în fiinţa sa a fost victimă a comunismului ateu ca şi celelalte popoare din Europa de est. Numeroşi români se tem că sub masca propagandei “frăţiei ortodoxe” să nu se ascundă vechi vise imperiale de cotropire ale Rusiei. Sigur mulţi români sunt nemulţumiţi de globalizare, ateism, propaganda gay, exploatarea economică a multinaţionalelor, dar nu îndeajuns ca să răspundă semnificativ la solicitările unei internaţionale ortodoxe anti-globalizare şi anti-atee, sub bagheta Moscovei.
Situaţia e diferită faţă de anul 1999 când naţionaliştii sârbi au cerut sprijinul voluntarilor români în lupta împotriva islamiştilor din Kosovo, musulmani radicali ajutaţi generos de SUA şi NATO. Românii au suferit din greu alături de vecinii şi fraţii ortodocşi sârbi, când Belgradul a fost bombardat de americani. Celebrul paramilitar Arkan, supranumit şi Tigru din Bosnia, a solicitat sprijinul fraţilor ortodocşi români să Ii se alăture pentru salvarea Europei creştine în faţa invaziei islamiste în Kosovo, sub masca democraţiei americane. Puţină lume ştie că atunci şapte tineri din Cluj-Napoca (şapte fiind cifră magică) organizaţi în Grupa “Vulturii Sarmisegetuzei” au dorit să meargă să lupte în Kosovo cu kalaşnicovul într-o mână şi cu crucea ortodoxă în alta, pe Câmpia Mierlei pentru stoparea ofensivei islamiste, care azi s-a transformat în redutabilul Stat Islamic a cărei conducere militară e formată din musulmani kosovari. Intuiţia tinerilor clujeni, din martie 1999 că în Kosovo se duce o luptă între civilizaţii a fost profetică. Plecarea Grupei de patrioţi români în Kosovo a fost demantelată de Serviciul de Informaţii al Armatei Române, iar liderul “Vulturilor” anchetat de ofiţerii superiori, la ordinele MAN care executa cu obedienţă toate ordinele venite din SUA pentru pregătirea integrării României în NATO. Consulatul sârb de la Timişoara le-a mulţumit public “Vulturilor” români pentru sprijinul oferit poporului vecin. Abia peste 10 ani când Kosovo şi-a proclamat independenţa doi dintre “Vulturi” au ajuns în Kosovo şi s-au întâlnit cu voluntarii paramilitari sârbi, care i-au primit cu prietenie şi recunoştinţă. Românii s-au rugat cu lacrimi în ochi la zidurile ruinate şi fumegânde ale lăcaşurilor ortodoxe incendiate şi dărâmate de islamiştii albanezi. Era prea târziu: sârbii pierduseră războiul în Kosovo.
Acum situaţia e total alta, ruşii nu sunt sârbi, un popor vecin cu care nu am avut războaie. Încă teama de imperialismul rus există în mentalul colectiv românesc. Neîncrederea românilor e mare faţă de promisiunile de unire cu Bucovina şi Moldova. Să nu fie “cadouri de la greci”? Naţionaliştii ruşi cu toată propaganda frăţească, ortodoxă, nu au reuşit să înmoaie inima patrioţilor români, care încă văd în Rusia moştenirea URSS, deşi lucrurile sunt mai complicate azi. Ruşii consideră că s-au eliberat de comunism şi că ei au fost o victimă a experimentului bolşevic impus de alţii. Rusia trebuie să facă numeroase gesturi politice: retrocedarea tezaurului, scuze publice pentru crimele din anii 50, denunţarea publică a Pactului Ribbentrop – Molotov, deci unirea Basarabiei cu România. Doar atunci “frăţia ortodoxă” poate deveni un liant religios al prieteniei între popoarele român şi rus într-o Europă creştină unită. De Ionuţ Ţene – NapocaNews

marți, 28 octombrie 2014

:)))

Help !!!


Occidentali care ne dati sfaturi, directive si  sanctiuni !
 Fiti demni si luati-ne si rezolvati de pe capul nostru tiganii. Decat sa ne impuneti  tampenii, CA CEA CU TAIEREA PORCULUI, mai bine ne-ati  ajuta sa inaintam fara tigani. Tiganii adevarati, tiganii romanizati si romanii tiganizati. Ei ne trag inapoi  facandu-ne sa nu ne putem exprima pentru ca sunt numai ei crezuti, indobitocesc Politia si Primariile si tin  pe loc prin minciuni, furturi, crime, amenintari, inaintarea societatii romanesti.
Aveti inaintea noastra  peste o mie de ani de civilizatie, dovediti ca daca ati putut inainta datorita noua care, am fost de peste 2000 de ani pe aceste meleaguri, care am stopat si am iesit aici in  fata cotropitorilor, insa de tiganii veniti aici unde au gasit vaca de muls, nu s-a putut scapa. Suntem sub talpa lor imputita de la 1840, de cand s-au dezrobit, tot la cecerea tarilor occidentale, care nu au gasit ceva mai bun de facut decat de a ne pune ca prada fara aparare, in fata acestor lupi hamesiti care, nu s-au saturat nici pana acum si nu se vor satura niciodata, pentru ca nu muncesc.
Asa ca va rog scapati-ne de tigani si nu va  lasati inselati de tiganii sub acoperire, de romani si nici de romani frati cu tiganii, numai asa de al dracului.
Fac  apel la dvs. care spuneti ca ne  impuneti democratia, sa dati dovada de gandirea unor popoare civilizate, democrate si sa ne luati din spate aceste fiinte ale intunericului  fara nici o speranta de a se civiliza vreodata si care ne tin in mediocritate  gandindu-se despre noi la global ca prosti si necivilizati.
Fiti generosi cu noi, asa cum am fost si noi generosi cu dvs. cand am acceptat fara nici un protest sa fim experimentul  adica cobaii, care sa dovedeasca lumii intregi ca un popor muncitor si inteligent  inrobiti de tigani ajunge mai prosti ca ei. Am suportat asta tocmai pentru a va  da posibilitatea sa inaintati in moralitate, in legalitate, in cultura, arhitectura si constructii monumentale(am vazut ca ne-ati  apreciat cu aroganta ca nu am construit nimic mai de doamne ajuta), pentru ca apoi sa avem prin dvs. carja pe care sa ne sprijinim.
Nu dispretuiti un popor care, asuda sub talpa plina de tarana a tiganilor.
Suntem stopati de acesti necivilizati locuitori sper ca vremelnic, ai acestor meleaguri.
Daca vreti, puteti sa ne scapati de ei si apoi prin metodele dvs. secrete, ori sa-i aduceti in randul oamenilor fara minciuna si furturi ori, daca nu vor, macar sa-i castrati ca generatiile viitoare sa nu mai beneficieze de educatia  tiganilor, care ne arunca pe noi romanii in urma cu 500-600 de ani. Fiti onesti, recunoasteti ca ati gresit fata de noi si acum cand ati propavaduit democratia si drepturile tiganilor, nu ne parasiti lasandu-ne ca prostii in drum, asa cum se spune pe la noi.
Nu umblati cu nasul pe sus caci, ce ni s-a intamplat si ni se intampla noua acum, vi se va intampla si dvs. care intr-o generatie veti ajunge cersetori si slugi preaplecate ale tiganilor. Tiganii pot intoarce roata istoriei tocmai ca nu muncesc si traiesc pe spatele  popoarelor civilizate, adica din munca lor, dar incapabile de a vedea pericolul, ghidandu-se numai dupa aspectul lor  si faptului ca treiesc, dar traiesc bine, la mila celor care se cred puternici.
Avanseaza uluitor de repede prin  inmultire caci, nu au alta treaba decat sa se inmulteasca. Case au, mancare au, ajutoare sociale au, prosti la dispozitie sa le creada minciunile, au slava domnului. Ce mai au de facut? Sex, sex, sex!!!
Noi prin prostie ii sustinem si ne sustinem  distrugerea. Cand ne trezim ????

luni, 27 octombrie 2014

Traiasca !!!Traiasca tiganii si curvele !(deocamdata)

Vazand parada de curve masculine si feminine in ale politicii si nu numai, mi-am adus iar aminte de garda pretoriana feminina care i-au jalonat viata si  mai ales  functia suprema in stat a Matrafoxatului. Mereu v-am intrebat daca mai stiti alt barbat  impotent fizic, care sa compenseze pe cele care i-au fost de mare ajutor si sa beneficieze de atata  nemeritata  asezare in  functiile decizionale ale statului, pentru  bonomia inconstienta a unui intreg popor roman.
Barbatii romani care mai au si ei cate o gagicuta la secret, pentru eliminarea stresului din viata  politica sau viata cotidiana,  impusa fara voia lui de consoarta cicalitoare, au inchis ochii complici.
Acum mi-am adus aminte de acel presedinte  asiatic, care dupa 5 luni de guvernare a fost condamnat la moarte,  apoi  pedeapsa s-a transferat la inchisoare pe viata. Ce vina putea sa aiba acest om  cu placeri ascunse de adolescent cu cosuri pe fata decat ca, a scapat la butoiul cu mierea, care a fost doar de suprafata.
Si s-a dus repede, imediat ce a aratat ce ganduri  are  si vrea sa le puna in aplicare,  din visele de adolescent.
Asa ca s-au luat imediat, adica dupa 5 luni, masuri radicale. Ce facuse ? Mai nimic in comparatie cu Matrafoxatul nostru, pentru  haremul sau. Le construise la fiecare, cate  o casa sau casoaie. Cred ca l-au dat urgent jos si l-au condamnat la moarte, din invidie. Ce credeti ca barbatii asiatici sunt mai ingaduitori, cu cei CARE BENEFICIAZA DE BUNACIUNILE ZILEI PE BANII LOR ?
Dar situatia tarii fiind grea din cauza coruptiei si  acest Futanelo fusese ales sa redreseze tara,  nu sa o  puna la dispozitia  haremului sau, formast din 5 femei deocamdata, populatia a fost rugata sa contribuie cu ce poate, pentru a salva tara de la faliment si a  intregi bugetul tarii. Fiecare a adus ce a putut adica, o mica suma de bani, un obiect de pret, o mica bijuterie, inelul sau verigheta de pe deget.
Cu ajutorul populatiei care a pus umarul, aceasta tara a ajuns unul dintre TIGRII  ASIATICI.
Daca acolo s-a putut, la noi  de ce nu se poate ?
La noi s-a  procedat altfel, tuturor parasutistelor li s-a dat functii,  in conducerea tarii adica,  a guvernului urmand si bomboana de pe coliva a presedentiei. Barbati nu mai avem caci am dat tara pe mana....profesionistelor care sa ne reprezinte in strainatate, pentru a arata ca meseria este BRATARA DE AUR.
Cine a fost cel mai gentil barbat care pentru cateva minute poate de  placeri nevinovate si poate nefinalizate, este cel despre care am spus ca, este cel mai generos barbat de care am auzit.
Lista  parasutistelor este lunga si nu se refera numai la cea care a zburat odata cu parasuta ci, la curvele  din vitrina Romaniei  si care au fost lasate in vitrina stiind ca barbatii romani sunt ingaduitori cand, este vorba de curve caci, ele aduc  adrenalina in viata de zi cu zi si o mai coloreaza din cenusiul cotidian. Nevestele precum cea a Matrafoxatului plange si isi roade unghiile pana la umar. Ce satisfactie mai mare pentru o curva este decat in vazul lumii, sa fie admirata la carciuma cu Matrafoxatul, nu cu carciumarul care s-ar injosi sa fie in aceasta companie ci, doar la ... din spatele carciumii.
Daca facem o mica recenzie despre  parasutele ajunse ministrese si care s-au scaldat in banii nostrii pentru sanatate, educatie si chiar pentru viata de zi cu zi, pentru a ne culca in sfarsit cu burta plina.ACESTEA SUNT CELE MAI  BINE TRATATE CONTRA SIDEI, SIFILISULUI SI ALTE BOLI LUMESTI, de care sunt sigura ca nu au fost scutite.
Matrafoxatul umblat prin lume se saturase de mancariciul intim care stimula erectia totusi, si a stabilit ca acestea au trecut testul la pat, in picioare sau genunchi si a hotarat sa bage bani in ele si nu numai in locurile intime ci, in viitorul lor, din bugetul tarii. Ce daca prostilor li se taia  salariile, pensiile doar, nu era sa dea la toti. Conform legii comunicatiilor nu poti sa dai la toti ci, la unii iei din greu si dai la specialistele in ale amorului care, au reusit sa SCOATA DE LA MATRAFOXAT MACAR O ERECTIE CHINUITA. CINE ESTE PE PRIMUL LOC? CEA FARA  DEMNITATE CARE, CALCA IN PICIOARE IN VAZUL LUMII DEMNITATEA PRIMEI DOAMNE si  principiile familiei, macar expuse de parada.
Daca  vreti sa vedeti aceste vedete ale pornografiei puteti sa va uitati la tv. si veti vedea cum au iesit  la rampa femeile specialiste in ale sexului rasplatite regeste de  cel mai darnic Matrafoxat. Daca nu a avut ce sa le ofere in schimbul orelor chinuite cu el in pat, le-a oferit ministere, bugete demne de Faraonoaice:)))
Sa speram de moment ca, vom avea parte de un barbat adevarat care, nu are nevoie de stimulente  profesioniste  rasuflate.m Pe acestea sa le trateze cu SCARBA. Dar macar sa fie discret. Pentru bunul renume al sau, poate sa faca si bataturi la mana dreapta:))) Are voie de la noi, adica de la IMPARATIE. Important este sa poata tine stiloul in mana, cand semneaza decrete pentru binele nostru si al Romaniei. Poate este cu noroc!!! Depinde de noi sa scapam de aceste plagi purulente pe trupul tarii, tiganii si curvele care sa-si duca viata pusi la colt in lanturi, in cel mai bun caz. Numai sa vrem.
Vad ca doar tiganii si curvele o duc bine acum, Romania este a lor ! Cromwellllllllllllll Lord Protector, unde esti, ne-ai lasat fara urmas ??????

Alegeri de cosmar


Image Caption: The arapaima fish, which once dominated Amazon fisheries, is long and can weigh as much as 400 pounds. Credit: Sergio Ricardo de Oliveira

Credeam ca alegerile astea sunt  mai aplicate. Aplicate pe dezbateri despre planul de viitor asupra Romaniei, care se impune stringent.
Am ajuns la concluzia ca nimic nu ma poate enerva mai mult decat, prostia voita a Politiei Ploiesti si a Primariei Ploiesti. Barem aceste 2 institutii provinciale bazate pe caracatita canceroasa a unui oras de provincie, dar se dovedeste ca, nu este asa. Au intrat intr-un con de umbra pentru mine, aceste institutii de care isi bate joc si o spalatoare de WC-uri din Gara de Sud.
Acum pe primul plan este  defilarea in pas unduit de profesionista de centura, prin  demonstratiile de prostie tot felul de idioti sau semi-idioti, care vor cu tot dinadinsul sa ne scarbeasca si au si reusit, de  a ne prezenta la vot. Parca  aceasta campanie electorala se face la o scoala ajutatoare cu oligofreni, pentru a verifica daca au o farama de discernamant
 Si se vede ca ei nu au, dar noi avem ! Ce urmeaza sa se intamnple? Alegerile repetate ? Dar cine este nebun sa puna pret, nici cat pe o ceapa degerata, pe aceasta scoala de retardati mintal, pusi de noi "sac", sa ne conduca spre catastrofa nationala. Dar  intreb mereu, ca nu mai am rabdare, cand se termina cu aceasta mascarada lugubra si  scien finshen, prin  care noi un popor, de aproape de 20 de milioane, totusi o suma frumusica,  privim ca la panorama cu ursi pe carbuni incinsi, ce ni se pregateste dar, mai intai ce ni se imtampla, in timp ce noi stam cu mainile in san si din cand in cand mai atipim in opinci. Nu dormin caci, spectatocolul este de tot hazul si este pacat sa-l pierdem acum  la prima mana, fiind contemporani.
 Nimic nu ne mai impresioneaza nici trioul conjugal prezidential, nici  trioul lis..., totul este savurat pe nerasuflate ca pe o bere rece intr-o zi o vara fierbinte. Ce zic fierbinte? Cuptor incins la maximum.
Acum privim hulpav la  circul  celor care, ar trebui sa ne  conduca cu responsabilitate si in preajma  zanganitului catuselor si cu perspectiva locatiilor in spatele gratiilor, nu scapa nici o flatulatie.Poate sunt eu prea optimista caci si urmatorii actori care le vor lua locul, sunt de aceiasi teapa si nu cred ca le vor tine loc de lectie.
Cel mai bine este  sa pregatim spanzuratorile inalte, cu funia groasa si sapunul moale.
Sper ca soarta sa nu ne va fi potrivnica, mai avem doar sa vrem.
Nu se spune ca aici pe teritoriul Romaniei va fi Raiul pe pamant ?
Ce mai avem de facut decat sa dam cu piciorul trecutului si sa  culegem roadele  RAIULUI.

duminică, 26 octombrie 2014

Opinia

miron ionescu:
imaginea nu este afișată
Opinia » OOART
Out-of-place-artifact(OOPArt) este un termen care a fost introdus de către naturalistul şi criptozoologistul american Ivan T. Sanderson, şi care de...

Vizualizează postarea

Mormantul lui....Mormântul lui Adolf Hittler… la Bucureşti


( Hittler  - cu doi “t” – ca şi în titlul articolului original şi ca pe monumentul funerar din Cimitirul Filantropia. Precizare făcută pentru a nu mă corecta cârcotaşii...).

După cum am obişnuit deja prietenii blogului - fiind week-end vă pregătesc un articol de divertisment. Astăzi este vorba despre o ştire - din categoria senzaţionalului – găsită în presa interbelică.O ştire despre posibila origine semită a dictatorului german Adolf Hitler , cel care în anul apariţiei articolului cules din presa interbelică – 1933 – abia preluase puterea absolută în Gemania. Ceasul începuse însă să ticăie, iar marele război şi ororile lui se apropiau implacabile.

Mormântul lui Adolf Hittler în Bucureşti

Mormântul lui... Adolf Hittler
din Cimitirul Filantropia
Evreii americani comentând atitudinea dictatorului german faţă de cetăţenii de rassă semită, au emis părerea că Hitler trebuie să fie evreu, deoarece în decursul istoriei cei mai mari asupritori ai israeliţilor au fost renegati. Astfel, o pildă printre cele mai ilustre o alcătuieşte marele inchizitor Torrequemada, care era evreu botezat.
În consecinţă, americanii au fãcut apel la comunităţile evreieşti din toată lumea să cerceteze dac'a existat o familie austriacă, Hitler, înrudită cu cancelarul german.

Un evreu bătrân din Alexandria (Egipt) şi’a amintit c'ar fi cunoscut în România cu patru-cinci decenii în urmă pe un oarecare Hitler. S'a adresat rabinului dr. Niemerower din Bucureşti, care de fapt a găsit în cimitirul Filantropia un mormânt datat 26 Octombrie 1892 şi a cărui piatră funerară o reproducem în ilustraţia noastră.
Detaliu din fotografia publicată
 de "Realitatea ilustrată" din
 28 septembrie 1933
Mormântul e al lui Adolf Hittler, supus austriac. El a venit în România din părţile Poloniei de azi şi s'a angajat ca portar la hotelul Boulevard.
E probabil că nu există nici o legătură între decedatul şi Adolf Hitler cancelarul german. Oricum însă se dovedeşte că numele Hitler poate fi nume evreiesc şi că ipoteza ca în vinele cancelarului german să existe sânge semit nu este exclusă.
Dealtminteri aceasta n'ar avea absolut nici o importanţă.
Mormântul poartă no. 9 şi se găseşte în rândul al 18-lea.Se găseşte în locul unde sunt îngropaşi săracii.”

Nu ştiu dacă mormântul mai există azi în Cimitirul Filantropia. Poate mă ajutaţi voi ???
deieri-deazi.blogspot.com

Adriano Celentano

sâmbătă, 25 octombrie 2014

ToamnaToamnă interbelică


A venit toamna. Dinnou. La fel cum venea peste satele şi oraşele României în perioada interbelică. Cu frumuseţea pastelată a frunzelor ruginite şi cu parfumul dulce al strugurilor copţi. Cu ploile mohorâte şi interminabile – aducătoare de inevitabile inundaţii. Ce s-a schimbat ?  Ce a rămas la fel ? Vă las pe voi să răspundeţi, după ce veţi citi un colaj de articole „cu parfum de toamnă” culese din presa interbelică:

Culesul viilor la Nicoreşti

Interbelic
Dulcele rod al viilor
Culesul de vii pe atunci, la Nicoreşti, mai ales la Coana Salomia era cu totul altceva decât este astăzi. Oarmenii şi podgorenii, ce e drept, aveau mai puţine griji, mai puţine greutăţi; dar şi viaţa, obiceiurile, datinele erau mai frumoase, mai curate. Crama nu avea becuri electrice, spalierii nu aveau postamente de beton. Podgoreanul nu cetea “manulale de vinificaţie", dar nu ştiu cum, podgorenii erau podgoreni, vinul era vin şi oamenii in general erau oameni. Viaţa liniştită, patriarhală de atunci permitea podgoreanului să iubească butucii de viţă românească cu pasiune şi în orice caz altfel decât iubesc podgorenii de astăzi... viţa americană.
Coana Salomia îşi îngrijea musafirii ca ochii din cap. Pe unii îi culegea de sub butuci, pe alţii îi doctoricea în paturile largi şi numeroase, până ce îi putea întruni pe toţi laolaltă în jurul sarmalelor stropite cu smântână şi unt proaspăt sau a cureluşelor de păstramioară de capră muiate în rubiniu de Nicoreşti, minunea autentică ce a făcut celebritatea întregei regiuni.

Doar culesul ţinea şapte-opt zile şi cine “începea" culesul nu-l putea părăsi cu una cu două. Lăutarii cântau ziua şi noaptea, oamenii se înveseleau şi cât era via de mare stăpânea numai râs, glume şi voie bună. Cine trecea pe la vie, avea dreptul să-şi umple doniţa sau vasul cu must proaspăt. Aşa hotărâse Coana Salomia cea voioasă cu faţa trandafirie, cu cerceii mari de aur, care moştenise obiceiul din batrâni. Lăutarul cu care ciocnise cel dintâo pahar cu must, avea un drept şi mai mare. Putea să ridice oricât must ar fi vrut – butoaie să fi avut.
Toamna interbelica
Culesul viilor
Petrecerea de care îmi amintesc a ţinut mai bine de o săptămână. Ştiu bine că patru zile dearândul vizitiul nostru a încercat să ne clintească pentru treburi la oraş. Dar cui să vorbească? Culegătorii, gazdă şi musafiri, în sunetele tarafului de lăutari, lucrau şi petreceau în aşa chip, încât nici o putere omenească nu putea deplasa un singur om. Nici măcar Ştefanache dascălul nu s'a putut duce la slujba de Duminică – omul mulţumindu-se să cânte sub un butuc bătrân din fundul viei, toate cântecele câte le ştia pe dinafară.
Culesul s’a sfârşit, după câte ţin minte cu o “masă mare” cu “alivănci" - un fel de plăcinte moldoveneşti de care se dusese faima ca şi de vinul rubiniu al Coanei Salomia, la care voioasa şi harnica podgoreancă şi-a trecut ca de obicei, cu un strălucit success, examenul de neîntrecută gospodină.
De atunci a trecut o viaţă de om. în poarta viei unde am petrecut atâţia ani, atâta lume, văd şi astăzi, în contururi şterse, umbra străcitoare a unei femei care seamănă cu Coana Salomia cea voioasă şi cea primitoare.” (semnat: “T.”)
( “Ilustraţiunea româna” – 10 octombrie 1934)

Bucureştiul – oraşul lagunelor

Functionari constiinciosi
Funcţionari în drum spre slujbă
Inundaţia care a transformat mai zilele trecute cartierul Tei într’o copie nereuşită a oraşului lagunelor, a prilejuit câteva scene amuzante prin ineditul lor.

Iată mai sus un grup de funcţionari, cari trebuind să se ducă la slujbe, au angajat în lipsa unui alt vehicul un... camion, pentru a-i trece peste apele revărsate şi a-I debarca la staţia de tramway.

Cartierul Tei
Negoţ pe ape...
Jos vedem o scenă pe jumătate comică: un mic vânzător de fructe din cartier şi-a transformat lada pe care şade de-obicei, în piedestal care sa-l apere de ape. Nu încetează însă nici un moment să-şi ofere marfa trecătorilor, din din care unul, ispitit de merele rumene, s'a oprit... să se informeze asupra preţului. Cu toate că stă în apă până la genunchi, umbrela-i umbrelă...
Teiul, mahala uitată de edili, bătută de Dumnezeu, cu toate că străzile poartă exclusiv numele sfinţilor.

Pălării şi pantofi de toamnă... la modă

Moda interbelica
Coafură la modă în anul 1934
- Care sunt ultimele succese înregistrate de modă la capitolul palăriilor?
- Beretele şi micile toci gen “şapcă" ocupă primul loc în seria pălăriilor. ţi-am vorbit despre aceste pălării cu mult înainte de aşi fi făcut apariţia. Dar iată că alte pălărioare vin azi să le dispute primul loc. Cu foarte mult succes au fost adoptate - mai ales ca pălării de dupăamiază – tricornurile rococo.
- Din ce material sunt mai cochete aceste tricornuri ?
- De preferinţă din fetru-filt, dar care pot fi garnisite - de obicei colţurile ridicate - cu breitschwanz sau cu catifea. 0 condiţie esenţială pentru ca tricornul să fie într'adevăr cochet, este maniera de a-l purta.
- Această condiţie cred că e reclamată de orice pălărie.
- Orice pălărie o putem purta dreaptă s-au aplecată, după fantezie. Tricornul nu este “şic" decât dacă e tare aplecat pe ochiul drept.
- Ochiul drept dispare deci din nou sub borul pălăriei, prefăcându-ne din nou în Ciclopi. Mi se pare de altfel că aceasta a devenit o regulă generală pentru modul de a purta pălăria actuală. Regula aceasta mai este valabilă pentru pălării înalte cu bor, gen tirolez. În schimb nu este de loc respectată când e vorba de o tocă fantezie, din catifea, care se poartă de preferinţă drept, aplecată pe frunte, dar nu exagerat, lăsând liberă toată ceafa. Degajarea completă a cefii, iătă regula generală a pălărillor de toamnă, care nu îngăduie nici o abatere.
Moda de toamna
Moda toamnei anului 1934
- De la pălării aş vrea să trecem de-a dreptul la moda încălţămintei.
- Moda încălţămintei apare cu noutatea pantofilor foarte montanţi. În contrast cu escarpenul foarte decoltat şi cu sandalele care lăsau piciorul aproape complet liber, pe care le-am purtat anul trecut - aceasta modă apare foarte curioasă. Intr’adevăr cu moda încălţămintei se petrece un fenomen foarte curios. În nici un alt detaliu al toaletei nu ne arătăm atât de conservatoare ca la încălţăminte. Terminâm totuşi prin a adopta noul pantof prescris de modă. Mi-l poţi deci descrie în toată liniştea.
- Pantotul de zi sau de seară se va ridica aproape ca un trotteur. Anumite tăieturi şi croieli îi vor imprima eieganţă. Dimineaţa, pantoful va avea tocul jos şi vârful mai rotinjit. (Botul pătrat începe să cadă). Se lucrează bineînteles dintr'o piele mai solidă. După amiază, se vor purta pantofi din şevro, lac sau căprioară. Catarămi, şireturi, funde, toate sunt întrebuinţate pentru a închide cât mai mult pantoful.
Pantoful de seară are puţin aspect medieval, atât de mult se apropie de gleznă. Are tocul foarte înalt şi botul bine ascuţit. Are şi acest  pantof garnituri din şireturi de fir şi fel de fel de motive din metal şi pietre. Marea surpriză, pe care ne-o pregăteşte moda sunt ghetele. Au multă asemănare cu şoşoneii scurţi.
- Vom purta din nou aceste orori cu şireturi?
- Li se prezice în orice caz mult succes. “ (autor: Rodia)
( “Ilustraţiunea româna” – 10 octombrie 1934)
deieri-deazi.blogspot.com

Fauna politicienilor


Foto: asa cum acest papa Formosus, a fost scos din mormant pentru a fi judecat(pe nedrept)dupa 9 luni de la moarte, asa si noi trebuie sa procedam cu acesti criminali care au jefuit tara, (daca mor inainte sa plateasca pentru faradelegile lor) ca, pe propria  avere primita din strabuni si nici atunci nu ar fi fost asa de nemilosi cu robii lor poporul roman, care i-au pus la conducere si pe care spuneau ca ii reprezinta.
  1. Papa Formosus a fost papă al Romei între 891 și 896. A fost deshumat în vederea unui faimos proces macabru numit și „conciliul cadavrului”. Wikipedia

  2. Născut: 816 d.Hr., Ostia, Italia
  3. Decedat: 4 aprilie 896 d.Hr., Roma Italia


Razboiul primitiv dus in aceste zile de catre asa zisii politicieni  mai rai ca hienele turbate, dovedeste ca tara noastra ar duce-o mult mai BINE FARA IMPLICAREA ACESTOR MASTODONTI IN ALE RAULUI CARE,  AU PRINCIPALA PREOCUPARE DE A FURA TOTUL. DACA EI NU AR MAI AVEA  LOC LA FRAIELE PUTERII SI LE-AM TAIA GHEARELE DE LA UMAR, TARA AR FI MULT MAI BOGATA SI AR TREZI INVIDIA LUMII CIVILIZATE.
V-am spus mereu cum trebuie sa procedam. Sa taiem fara mila, fara  a ne gandi la  hoiturile lor si ale camarilelor intretinute de noi, prin munca sau neajunsurile noastre in toate felurile, sanatate, scoala, foame si  suferintele  cotidiene.
 Cand ne hotaram sa  schimbam aceasta situatie fara a ne gandi ca, urmasii nostrii vor merge in  alte tari cu alte conditii de viata si sa lasam  ca pe un les  putred tara, pentru a fi ciugulita de ultima  carne putreda de pe oase,  de acesti vulturi  care se hranesc cu hoituri.
Sa revenim la chemarile Janei D'Arc, prin care a ridicat poporul francez la lupta ? Daca nu noi, atunci cine? Daca nu acum, atunci cand?
Cand vad cum ploua torential afara ma gandesc ca, acestea poate sunt lacrimile poporului nostru.
 Ce ar mai trebui sa faca acesti babuini ca sa fie crezuti, sa fie votati ?
Ar trebuie sa  recurga la siretlicul  Regelui Frantei Henric al IV-lea(1553-1610), si sa  vindece poporul de boala regala? Dar care dintre acesti  mincinosi, sunt destul de inteligenti ca acest rege care, astfel si-a salvat tronul?  Cred ca ati recunoscut ca Henric al IV-lea numit si Henric cel Mare, primul rege din fam.Bourbon, hughenot, care a fost sotul reginei Margot, Margareta de Valois!Ati citit Regina Margot !!!
A fost omorat printr-o ambuscada infama, dar recunoscut drept cel mai inteligent rege al Frantei.
La Ploiesti pe Bulevardul Independentei in fata liceului Mihai Viteazul are statuie.
Daca  si acum dupa atatea sute de ani, i s-a facut statuie chiar la noi recunoscandu-i-se  valoarea, aceste creaturi coborate din copaci, din politica romaneasca care vor sa-si  salveze tronul lor, cum trebuie sa procedeze? Asteptam si pe urmasul lui Cromwell Lord Protector, poate ne scapa de aceste animale  din custile CIRCULUI ROMANESC,  in acest spectacol,grotesc numit Campania Electorala. Sa ne fereasca Dumnezeu de ce este mai rau.
Fauna asta de la noi nu mai trebuie pomenita in cartile de istorie nici ca niste monstrii, daramite sa i se faca statuie.